Kunstfotografie

Kunstfotografie Kunstfotografie is een van die kunstgebieden die meer nadruk legt op de inhoud, het verhaal en de emoties van het beeld dan op het technische aspect. Het maken van pure foto's (zoals sommige kunstenaars dat noemen) is een persoonlijke reis en vereist meer planning en geduld. Kunstfoto's komen niet alleen voor als actiefoto's; ze zijn over het algemeen meer samengesteld en ontworpen door de fotograaf. Aan